BioPAINflex®

PZN BROJ

03567457

Centralni farmaceutski broj (PZN) je jedinstveni broj lijekova, pomoćnih sredstava i drugih farmaceutskih proizvoda u Njemačkoj. To je broj koji se sastoji od osam znamenki, ispred kojih se nalazi minus, koji označavaju lijek prema nazivu, oznaci, jačini djelovanja i veličini pakiranja. Taj broj je jasno utisnut sa skraćenicom PZN na svakom pakiranju lijeka. (Prethodni sedmoznamenkasti PZN proširen je dodavanjem nule na osmoznamenkasti broj.)

>> Više informacija

Gdje kupiti proizvod?