Josip i Katica Babec

9 ruj 2022

Ja, Josip Babec i moja supruga zahvaljujemo na biomagnetnoj podlozi. Budimo se i dižemo iz kreveta pokretljiviji i zdraviji, kao da su nestali reumatski problemi. Dižemo se odmoreniji i naspavaniji. Lijep pozdrav!

Search

+